Gil en Stef Nimmegeers' Naughty Entrepreneur Shoes (beiden): "We hebben altijd grootse plannen, anders vervelen we ons snel" (2023)

Broers en oprichters van de beide heren Gil en Stef Nimmegeers

Gil (29) en Stef (27) Nimmegeers hebben letterlijk een hekel aan de shitbusiness. Met hun rechttoe rechtaan aanpak helpen ze bedrijven om digitaal momentum te krijgen. Strategie, ontwerp, groei. In drie cruciale stappen wist het duo Lochristi en zijn studio Bothrs een tot de verbeelding sprekend portfolio samen te stellen van enkele opdrachtgevers. "Aan de slag gaan is belangrijker dan het goed doen. Die filosofie heeft ons en de organisaties waarmee we samenwerken veel goed gedaan.”

In een kleine vier jaar tijd is het verhaal van de broers Gil en Stef Nimmegeers een denk- en doedoos geworden voor 35 ontwerpers, strategen, ingenieurs en ontwikkelaars. Zijn studioportfolio van Bothrs bevat bekende namen als Proximus, Telenet, Belfius, bofrost en Colruyt.De twee jonge ondernemers uit Gent zijn nu van plan om met interessante projecten naar het buitenland te trekken, zelfs naar San Francisco.

Aankondiging

Wil jij ook een duurzame wereld steunen voor alle kinderen?Dan kun je starten bij Infino!

Alle vacatures vind je hier

Van woonkamer tot werkplek

Het begint allemaal heel bescheiden aan de keukentafel in je gedeelde kamer in de Oost-Vlaamse universiteitsstad. Gil Nimmegeers is licentiaat ICT Industrieel Ingenieur en gefascineerd door de zakelijke kant van technologie. Broer Stef heeft een master in bedrijfspsychologie en is gefascineerd door technologie als leermiddel voor gedragsverandering. Beiden werken voor een toonaangevend bedrijf – de een bij een bank, de ander bij een adviesbureau – waar ze nog dagelijks verrast worden door de digitale uitdagingen waar deze organisaties voor staan.

'We hadden het er altijd over in onze nachtelijke gesprekken', herinnert Gil zich levendig. “Hoe omslachtig digitale kaders zijn en welke kansen we allemaal zagen om de zaken te versnellen.In onze weekenden begonnen we oplossingen te ontwerpen voor kleine problemen die zich om ons heen voordeden.Op vrijdagavond bedachten we welke app we konden gebruiken - bijvoorbeeld: een app om een ​​verjaardagscadeau bij te werken - en op zondagavond was de oplossing er dan toch echt.Vanuit deze ervaringen zijn we gaan nadenken over hoe we een ambitieus bedrijf konden bouwen dat organisaties helpt sneller te innoveren..“

Gil en Stef Nimmegeers' Naughty Entrepreneur Shoes (beiden): "We hebben altijd grootse plannen, anders vervelen we ons snel" (2)

Begin snel, leer snel

Het project dat uiteindelijk zijn ondernemerscarrière een vliegende start geeft, is nog steeds geworteld in het studentenleven. "Studybuddy" is een chatbot-assistent die studenten helpt hun leerstof efficiënter te vergrendelen. In 2017 wonnen ze met het project de Entrepreneurial ICT Post-Graduation.Je kunt Silicon Valley verkennen en een Facebook-uitnodiging krijgen.“Deze reis was een groot avontuur”, herinneren de jonge ondernemers zich enthousiast. “Maar wat vooral belangrijk was voor het vervolg van ons verhaal:We merkten dat we erg enthousiast waren om samen iets op te bouwen..“

Het zaadje is geplant, de pittige schoenen zijn klaar. Ze misleiden haar om vier jaar geleden haar eerste echte klant naar Bothrs te brengen. “We horen Steven Van Belleghem, pionier op het gebied van digitale strategie, vaak praten over chatbots als de technologie van de toekomst”, zegt Stef. "Maar blijkbaar had hij een probleem dat hij niet alleen kon oplossen. Namelijk: de vragen van zijn vele volgers schaalbaar beantwoorden. Dus gingen we aan de slag om een ​​prototype voor hem te bouwen. We spraken een prijs af, pakten de telefoon en vroeg hem: Geïnteresseerd? En hij zei eigenlijk ja.

Aan de slag gaan is belangrijker dan het goed doen. Dit is hoe wij zaken willen doen

Het is geen impulsieve stoere actie, maar een logische voortzetting van de filosofie waarop Bothrs is gebaseerd. "Aan de slag gaan is belangrijker dan het goed doen. Dit is hoe wij zaken willen doen.Je kunt veel tijd besteden aan het nadenken over hoe je iets zou doen. Of je kunt dit gewoon doen en kijken of het werkt.. Je leert er heel snel van. Die mentaliteit heeft ons en de organisaties waarmee we samenwerken veel goed gedaan. Dit is ook de reden waarom veel opdrachtgevers met Bothrs willen werken. Organisaties vertellen ons: "We hebben te lang te veel vergaderingen georganiseerd." Wat ze in feite het meest nodig hebben, is iemand die hen helpt sneller te worden. Dat is precies de kracht van ons bedrijf.”

Partner in het leven van eindgebruikers

Een bedrijf dat écht relevant wil zijn – en dat ook in de toekomst wil blijven – moet eenpartners in het levenword je eindklant. "Het is meer dan het verkopen van een product' Gil is overtuigd. "Je moet bereid zijn om de klant elke dag echt te ondersteunen.. Stel dat je een verbouwing plant, wat voor bank zou je dan kiezen: eentje die je gewoon een lening verkoopt, of eentje die je helpt om het hele renovatiebudget te beheren?”

Elk digitaal product dat we maken met het Bothrs-team is gebaseerd op dekwaliteit van het leveneindgebruiker. Of het nu gaat om een ​​duurzame bank, het vlot samenstellen van een gevarieerd weekmenu of een nazorgsysteem voor patiënten met chronische ziekten."

Gil en Stef Nimmegeers' Naughty Entrepreneur Shoes (beiden): "We hebben altijd grootse plannen, anders vervelen we ons snel" (3)

vonkernovertuigingvan Bothrs: Gil Nimmegeers vat het samen door snel te reageren op de behoeften van de klant dit samen. "Wij geloven dat de bedrijven met de grootste kans op succes en groei vandaag de dag juist die organisaties zijn die een uitzonderlijke focus hebben op de eindgebruiker. Hier willen we met Bothrs het verschil maken. In alle sectoren helpen we klanten oplossingen te creëren die de gebruikerservaring verbeteren. Wij zijn als het ware de architect en bouwer van het huis dat de opdrachtgever wil bouwen. Snel en efficiënt turnkey, maar vooral kwalitatief en klantgericht. Want tevreden klanten worden loyale klanten, en zij zijn degenen die een bedrijf laten groeien.”

Het uitgangspunt van onze studio is dat we nooit alleen producten op de markt brengen, maar altijd samenwerken met bedrijven die betekenisvolle projecten ontwikkelen voor een brede groep gebruikers.

Met zijn multidisciplinaire team van strategen, ontwikkelaars, productmanagers en ontwerpers helpt Bothr bedrijven op hoog niveau mee te denken over de juiste oplossing en deze vervolgens te bouwen, legt Stef uit. "We beginnen graag met de sterke basis die deze organisaties hebben gelegd en zetten daar onze eigen vaardigheden op in."

“Door innovatie en wendbaarheid te combineren met kennis en traditie, creëer je een heel tof bedrijf dat kan blijven groeien. Het uitgangspunt van onze studio is dan ook om nooit alleen producten op de markt te brengen, maar altijd samen te werken met bedrijven die betekenisvolle projecten ontwikkelen voor een brede groep gebruikers."

Een team van gelijkgestemden

De kapiteins van de Bothrs zijn er trots op een aantal geweldige aantrekkelijke partners in hun portefeuille te hebben. Proximus, Edgard & Cooper, bofrost, Telenet, Belfius, AZ Maria Middelares: het zijn allemaal bedrijven die hun incentives verdiend hebben in hun respectievelijke domeinen. Bij de keuze voor een partnership is kwaliteit echter belangrijker dan omvang, benadrukken de twee ondernemers.

"Voor ons als oprichters was het een soort 'Drang' of de noodzaak om een ​​verschil te maken met wat we doen", zegt Gil. "We wilden problemen op een bredere schaal oplossen die er echt toe doen.En we waren het er snel over eens dat we op zoek moesten naar gelijkgestemde “broers” en zussen..Want hoe meer mensen met je samenwerken om een ​​missie en visie te realiseren, hoe groter de potentiële impact.. Dus begonnen Stef en ik ons ​​al snel te omringen met een collectief vanmensen die denken zoals jij.“

Er zijn geen individuen in ons team. Onze organisatie is gebaseerd op de overtuiging dat één plus één gelijk is aan drie. Dat je samen sneller vooruit komt dan alleen

Elk lid van het Bothrs-team bestaat uit ondernemende individuen die graag waarde creëren voor anderen. Ze zijn nu ook een beetje familie, lacht Stef. “Meer dan dat: een familie van gelijkgestemden. Want het is niet omdat je deel uitmaakt van de familie dat je noodzakelijkerwijs op dezelfde golflengte zit. Er zijn veel mensen die zeggen: ik zou geen zaken kunnen doen met mijn broer”.

Samen een bedrijf opbouwen gaat over het delen van een missie, specifieke doelen in je leven.. Er zijn geen individuen in ons team. Onze organisatie is gebaseerd op de overtuiging dat één plus één gelijk is aan drie. Dat je samen sneller vooruit komt dan alleen.”

Gil en Stef Nimmegeers' Naughty Entrepreneur Shoes (beiden): "We hebben altijd grootse plannen, anders vervelen we ons snel" (4)

Werk bij of in het bedrijf

Nu de familie Bothrs meer dan dertig personen telt, zijn ook de stichtende broers in hun taak gegroeid. “In het begin ben je dagelijks bezig met het oplossen van klantvragen. Maar beetje bij beetje evolueer je naar een rol die meer wegheeft van een coach”, merkt Gil op. "Vandaag zijn Stef en ik niet meer intensief betrokken bij de verschillende projecten. De focus verschuift naar het ondersteunen van medewerkers en het faciliteren van processen. Het is een omgekeerde spiegel: in jaar nul ben je bijna 99% van de tijd aan het werkEmeen 1 procentEenhet bedrijf. Op dit moment benadert dat aandeel de 70 en 30 procent.”

Elke dag zien we het Bothrs-team groeien en ongelooflijk betekenisvolle projecten opleveren. Tegenwoordig halen we veel energie en voldoening uit dit indirecte effect

Of is het geen moeilijke ontwikkeling voor broeders die door en door “doeners” zijn? “Sterker nog, we worden nog steeds ongelooflijk geïnspireerd door uitdagingen en mogelijke oplossingen. Maar we werken ook graag samen met anderen.Tegenwoordig zijn onze mensen over het algemeen beter in staat dan wij om antwoorden op bepaalde vragen te formuleren.uitdagingen.Elke dag zien we het Bothrs-team groeien en ongelooflijk betekenisvolle projecten opleveren. Tegenwoordig halen we veel energie en voldoening uit dit indirecte effect.”

Gil en Stef Nimmegeers' Naughty Entrepreneur Shoes (beiden): "We hebben altijd grootse plannen, anders vervelen we ons snel" (5)

Wereldwijde ambities

De trend begon. Van waar ze nu zijn, willen de B(r)others hun vlag blijven hijsen. “Op teamniveau betekent dit dat we kennis en ervaring blijven inbrengen en gefocust blijven op de ontwikkeling van de vaardigheden van onze mensen”, zegt Stef. "Wereldwijd kijken en internationale klanten aantrekken is absoluut een van onze ambities. We willen vooruit, anders vervelen we ons. Dit is een eigenschap die we als broeders gemeen hebben (ri).”

We willen vooruit, anders vervelen we ons. Dit is een eigenschap die we als broeders delen.

"We hebben al een aantal goede referentiecases in het buitenland", besluit Gil. “We hebben een bofrost-project in Duitsland dat we nu in heel Europa aan het uitrollen zijn. We werken momenteel ook samen met verschillende bedrijven in San Francisco.”

Beiden kunnen het aan. Covid-19 heeft wat dat betreft onze ogen geopend.En nu gaat het gewoon van daar naar onsvoetafdruktoename. Ambitieuze organisaties vind je niet alleen in België.”

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 04/29/2023

Views: 5904

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.